top of page

Tutoring, jako metoda wsparcia dziecka i towarzyszenia mu w indywidualnej ścieżce rozwoju.

To metoda indywidualnej pracy z każdym uczniem, odwołującej się do jego predyspozycji, zdolności, zainteresowań i potrzeb. Przy założeniu, że w każdym uczniu tkwi ukryty potencjał, a zadaniem szkoły jest pomóc uczniowi w jego odkryciu oraz udzieleniu mu wsparcia w jego rozwijaniu.Przyjazne relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami, ich dialog jako równouprawnionych podmiotów, pozwalają na zbudowanie spójnego sojuszu wychowawczego wokół ucznia, wpływają na poczucia własnej wartość, poprawiają samoocenę i dają poczucie bezpieczeństwa.

 

W praktyce każda Jaskółka, po krótkim czasie nauki, wybiera swojego tutora, czyli dorosłego opiekuna. Tutor wspiera dziecko w realizacji własnych celów, rozwiązywaniu konfliktów, towarzyszy w decyzjach szkolnych i pasjach. Sensem tutoringu jest dialog i pełne empatii bycie.Tutor towarzyszy również swojemu tutee w sukcesach i porażkach poprzez regularne indywidualne rozmowy.Jest też pierwszym kontaktem dla rodziców i innych nauczycieli w sprawach dotyczących dziecka.Więcej o tutoringu szkolnym można poczytać na stronie Instytutu Tutoringu Szkolnego, placówki, która obejmuje opieką merytoryczną tutoring w naszej szkole.

3_instytut_tutoringu_szkolnego.png
bottom of page