top of page

Plan Daltoński

Plan daltoński jest podstawowym narzędziem dydaktycznym w Jaskółce. W pracy z dziećmi korzystamy również z innych metod aktywizujących, realizujemy projekty i gry edukacyjne. Czasami lubimy też po prostu posłuchać mądrego wykładu. Założenia planu daltońskiego to: samodzielność, refleksja, współpraca i odpowiedzialność. Pedagogika daltońska nie jest według nas metodą nauczania, ale sposobem na zafascynowanie dzieci rozwojem, samodzielnym uczeniem się przez całe życie, pod wpływem motywacji wewnętrznej.

 

Rolą nauczyciela jest zatem koordynacja tego procesu. Wierzymy, że nauczyciel nie powinien robić wszystkiego tego, co uczeń może zrobić sam. U nas: dzieci otrzymują pulę zadań na dany dzień/tydzień i same decydują kiedy i w jakiej kolejności je wykonają. Zróżnicowane pod względem formy i kształtowanej umiejętności zadania dzieci wykonują same, w parach i grupach. A lekcja, ich blok lub cały dział podsumowywany jest wspólną refleksją- czy uczeń osiągnął założony cel. Dzieci próbują dostrzec i rozwijać swoje mocne strony. Nauczyciel wskazuje dzieciom materiały, z których powinny skorzystać oraz określa czas na wykonanie zadania. Jaskółka jest w procesie certyfikacji jako placówka daltońska, prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Dalton.

dalton-logo.png
bottom of page