top of page

Relacje grupowe

Równie ważne są dla nas relacje społeczne i wychowanie naszych uczniów na mądrych obywateli.Jesteśmy przekonani, że w tym obszarze niezbędne jest działanie systemowe (obejmujące całą społeczność szkoły), długofalowe (na wszystkich etapach edukacji) oraz angażujące uczniów.

 

Mediacje rówieśnicze i trening komunikacji bez agresji przeciwdziała nietolerancji, przemocy, uczy akceptowanych społecznie interakcji oraz komunikowania potrzeb i rozwiązywania konfliktów. Ich pozytywne działanie przenosi się także poza szkołę – do życia rodzinnego, rówieśniczego, pozwala budować silne poczucie własnej wartości i poszerzać swoje horyzonty.

W roku szkolnym 2020/ 2021 rozpoczynamy wdrażanie programu mediacji rówieśniczych pod opieką Fundacji Dom Pokoju.

Dzięki wprowadzanej metodzie Szkoły Pokoju, dzieci z klas 0 – 3 uczą się rozwiązywania konfliktów i porozumiewania bez agresji poprzez zabawę.

Dla uczniów klas 4 – 8 program Mediacji Rówieśniczych i Zarządzania Konfliktem, polegający na tym, że mediatorami w sporze młodych ludzi są ich rówieśnicy. Nikt nie rozumie problemów młodych ludzi lepiej niż oni sami. Łatwiej jest im również pozyskać akceptację i zaufanie stron konfliktu, niż osobom dorosłym. Zanim jednak uczniowie zaczną mediować, nabywają umiejętności komunikowania się bez agresji. (Dorota Whitten, koordynatorka programu). 

12122862_910287365706034_159837257918793
bottom of page