top of page

- pracujemy 8:00 - 17:00, ale lekcje zaczynają się około 9:00

 

- w ramach zajęć mamy naukę pływania w Aquaparku

 

- jesteśmy małą szkołą, maksymalnie przyjmujemy 45 uczniów

 

- na niektórych zajęciach pracujemy w grupach łączonych

  lub innych niż klasowe

 

- oceny wyrażone cyfrą mamy tylko na świadectwie

 

- nie mamy dzwonków

 

- wszyscy mówimy sobie po imieniu

bottom of page