top of page
vr1.jpg
vr2.jpg
Od 1 stycznia 2020 w Jaskółce realizowany jest - ku naszej wielkiej radości - projekt pt.: "Wzrost jakości edukacji w niepublicznej szkole podstawowej Jaskółka”. Projekt jest częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego i nosi nr RPDS.10.02.02-02-0003/18. Realizatorem projektu jest organ prowadzący Jaskółkę, czyli Towarzystwo Edukacji Otwartej. Dzięki staraniom Towarzystwa projekt uzyskał dofinansowanie i rozpoczyna się jego realizacja. 

Naszym celem w tym projekcie jest podniesienie u naszych uczennic i uczniów poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw

i umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy. Chcemy osiągnąć to poprzez:

1. Realizację zajęć dodatkowych oraz indywidualizację pracy z uczniem (także tym o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych). 

Uczniowie wezmą udział m.in. w: treningach asertywności, warsztatach zastępowania agresji, treningach motywacji, warsztaty z arteterapii;

w licznych zajęciach wyrównowczo-rozwojowych (dwujęzyczne z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, j. angielskiego), w zajęciach

z informatyki (także o bezpieczeństwie w sieci), treningu przedsiębiorczości, w treningu kreatywności oraz w kołach matematycznych

i przyrodniczych. W praktyce oznacza to podwojenie liczby godzin matematyki i angielskiego dla każdej grupy wiekowej oraz kilkanaście godzin dodatkowych zajęć informatycznych i przyrodniczych. Zajęcia rozpoczną się od semestru letniego roku szkolnego 2019/2020 i zostaną poprowadzone według autorskich scenariuszy prowadzących z dostosowaniem ich treści do zainteresowań, potrzeb i możliwości uczennic

i uczniów z Jaskółki.

2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych naszych nauczycieli (bo rozwoju nigdy za mało). Nauczyciele wezmą udział m.in. w cyklu certyfikujących szkoleń z Planu Daltońskiego oraz przejdą kurs tutoringu szkolnego).

3. Wyposażenie szkoły w pomoce multimedialne i dydaktyczne (zakupione zostaną m.in. tablice multimedialne, laptopy dla uczniów, gry, książki, mikroskop z zestawami badawczymi, wirtualna pracownia do przyrody i chemii, gogle do wirtualnej rzeczywistości).

Projekt zakończy się wraz z końcem roku 2021.

f_k7k7co8q0.jpeg
bottom of page